A szervezet alapadatai

A "Kérlek, Segíts..." Alapítvány 1996-ban jött létre a Nyíregyháza - Sóstófürdőn lévő Anyás Csecsemőotthon 30 éves jubileumának alkalmából. 1999 óta működik kiemelten közhasznú civil szervezetként.

 

 

Célunk:

- a szabolcsi sérült gyermekek fejlődéséhez mindenkor a legjobb rehabilitációs ellátást biztosítani szakemberek és      szülők bevonásával.

- egy komplex gyermek - rehabilitációs ellátást biztosító központ létrehozása, ahol a gyermekek minden ellátást egy helyen vehetnek igénybe

- a szülők és szakemberek számára a rendszeres konzultáció és együttműködés feltételeinek biztosítása

- az egészséges gyermekek és felnőttek szemléletének formálása, a sérültek sikeres integrációja érdekében

 

Mi is a komplex rehabilitáció?

A komplex rehabilitáció

- orvosi

- gyógypedagógiai

- szociális

tevékenységek tervszerű, összehangolt, egyénre szabott rendszere, mely az egyén aktív részvételét feltételezi, és az életminőség javítását, a sérült személy társadalmi integrálódását tűzi ki célul.

 

A "Kérlek Segíts..." Alapítvány Közhasznú tevékenységei:

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő tevékenységének támogatása

- Terápiás szobák berendezésének bővítése, gyermekbaráttá tétele

- Korszerű terápiás eszközök beszerzése

- Speciális, terápiát kiegészítő programok, nyári táborok szervezése

- A Gyermekrehabilitációs Osztályon dolgozó szakemberek képzésének, szakmai konferenciákon való részvételének támogatása

- Szociális tevékenység

- A rehabilitációs ellátásban részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk segítése

- játék, ruha, fejlesztő-, illetve segédeszköz adományok gyűjtése, átadása

- A gyerekek szociális integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése, közösségi élmények nyújtása

- szabadidős, terápiát kiegészítő programok

- nyári táborok

- ünnepségek megrendezése

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- A rehabilitációs ellátásban részesülő gyerekek felkészítése az integrált oktatásban való részvételre

- Sérült gyermekek ép személyiségfejlődésének segítése

- Szülők felkészítése a sérült gyermekek elfogadására, fejlesztésére, integrált nevelésére

- önsegítő klubok

- csoportos foglalkozások

 

Egyéb tevékenységek:

- Az Alapítvány céljaival egybeeső hazai és Nemzetközi pályázatokon való részvétel

- Szponzorok felkutatása

 

Tervezett programjaink:

- Szülői klubfoglalkozások: melyet a fogyatékkal élő fiatalok és szüleik segítésére, társas és szociális kapcsolataik kezelésére hoztunk létre. A foglalkozások tájékoztató és mentálhigiénés jellegűek, ahol a terapeuták felvilágosítják a szülőket a betegségek, sérülések következtében kialakult fejlődés és működésbeli zavarok tüneteiről, rehabilitációs lehetőségeiről, a foglalkozások hatékonyságáról. A szakemberek segítséget nyújtatnak a szülőknek gyermekük fejlesztésében, a velük átélt kudarcok feldolgozásában, problémáik megbeszélésében és megoldásában

- A foglalkozások egyben önsegítő jellegűek, ahol a szülők felvehetik egymással a kapcsolatot

- Gyógyúszás foglalkozások finanszírozása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára: ez kiscsoportos HRG (hydrorehabilitációs gimnasztika) foglalkozás, mely preventív, habilitációs, rehabilitációs szemléletű. Kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességire, normalizálja a hiányzó képességeket, valamint növeli a felfogóképességet. Alkalmas a beszédfejlődés beindítására, figyelemzavar, viselkedési problémák kezelésére

- Gyermeknap megrendezése

- Nyári táboroztatás

- Mikulás és Karácsonyi Ünnepség megrendezése

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórházban működő Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő feladata:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy területén élő, 18 éven aluli gyermekek orvosi rehabilitálása, akik sérülésük, vagy betegségük következtében valamely fontos emberi funkciójuk (mozgás, beszéd, szocializáció) fejlődésében akadályozottak.

 

A komplex rehabilitációs tevékenységünkkel célunk az, hogy a fogyatékosság kialakulását a fejlődés lehető legkorábbi szakaszában megállítsuk, illetve időben tanítsuk meg a gyerekeket a számukra legjobb korrekciós technikákra. Fontos, hogy ezek a legtermészetesebb módon épüljenek be a mindennapi tevékenységükbe, a környezetükkel harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani és fenntartani károsodásuk ellenére.

 

A Gyermekrehabilitáció vezérelvei:

- Egyénre szabott, komplex ellátás

- Team munka, amelynek a szülők, illetve a családtagok is részesei

- Együttműködés más intézményekkel és szervezetekkel

- Törekvés a rehabilitáció eszközeivel, a legkevésbé korlátozó környezetbe történő integrációra, a lehető legteljesebb önállóságra és a normális életvitelt leginkább közelítő körülmények elérésére

- Törekvés arra, hogy a gyermekeknek a családtól ne kelljen elszakadnia

 

Ellátások és szolgáltatások:

- Kórházi fekvőbeteg ellátás azoknak a gyermekeknek, akik a szükséges, orvosi rehabilitációt járóbetegként nem tudják igénybe venni

- Gyermekrehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés naponta

- Gyógyászati segédeszközök rendelése

- Fiziotherápiák: klasszikus technikákkal egyéni és csoportos gyógytorna, gyógymasszázs, hydrotherápia  gyógyúszás

- Speciális komplex terápiák: Pető konduktív pedagógiai foglalkozás, neurohabilitációs tréning, hydrorehabilitációs gimnasztika, logopédiai ellátás, pszichológiai ellátás, bazális stimuláció, szenzomotoros integrációs terápia, zeneterápia