Alapítványunkról

"Kérlek, segíts..." Alapítvány a Szabolcsi Sérült Gyermekek Komplex Rehabilitációjáért, szakemberek képzéséért 

A „Kérlek Segíts…” Alapítvány a szabolcsi sérült gyermekek komplex rehabilitációjáért, szakemberek képzéséért jött létre 1996-ban. 1999 óta működik kiemelten közhasznú szervezetként. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő tevékenységét támogatja.

Alapítványunk küldetése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk segítése. Hosszú távú célként tűztük ki ezen gyermekek egészséges fejlődésének támogatását, esélyük növelését a boldog gyermekkorra. A szociálisan hátrányos helyzetben lévőket ruha-, játék-, fejlesztő- illetve segédeszköz adományokkal támogatjuk.

Az alapítvány másik, alapvető célja, hogy javítsa az osztály rehabilitációs ellátásának színvonalát, komplexitását. Segítséget nyújtunk a terápiás szobák berendezésének modernizálásában, illetve terápiás eszközök beszerzésében. Az elmúlt években pályázatok és szponzorok segítségével kis és nagy értékű tárgyi eszközöket vásároltunk és adtunk át használatra a kórháznak. A terápiás szobák berendezése, minőségi eszközökkel történő ellátása lehetővé teszi a komplexebb, magasabb szintű fejlesztést, a szélesebb körű ellátást.

Az osztályon dolgozó szakembereket képzését illetve továbbképzését támogatjuk.

A rehabilitációs ellátásra szoruló gyerekek és családjaik számára szabadidős programokat, nyári táborokat, speciális, terápiás táborokat, önsegítő csoportokat szerveztünk. Ez minőségi és bármely fogyatékkal élő gyermek számára elérhető, egyénre szabott, speciális terápia nélkül nem valósítható meg. Megrendezésre kerülnek ezen kívül ünnepségek (pl. Mikulás, Karácsony) és a gyermeknap is.

Célunk, hogy a társadalom peremére szorult, fejlődésükben akadályozott gyerekek számára aktív, minőségi fejlesztést nyújtsunk, állapotuk javulásával pedig közvetve a család hátrányos helyzetét pozitív irányba fordítsuk.

Tevékenységünk eredményeként az ellátás színvonalának emelésével nő a hatékonyság.

Reméljük, munkánk közvetett eredménye ezen csoport esélye arra, hogy jelenlegi helyzetéből kilépve megvalósuljon társadalmi integrációja. A legfontosabb eredménynek azt tartjuk, hogy a gyerekek fejlődése, önállóságuk kialakulása munkánk eredményeként nagyobb léptékben halad.

A "Kérlek, Segíts..." Alapítvány 1996-ban jött létre a Nyíregyháza - Sóstófürdőn lévő Anyás Csecsemőotthon 30 éves jubileumának alkalmából. 1999 óta működik kiemelten közhasznú civil szervezetként. 


Célunk: 

 • A szabolcsi sérült gyermekek fejlődéséhez mindenkor a legjobb rehabilitációs ellátást biztosítani szakemberek és szülők bevonásával. 
 • Egy komplex gyermek - rehabilitációs ellátást biztosító központ létrehozása, ahol a gyermekek minden ellátást egy helyen vehetnek igénybe
 • A szülők és szakemberek számára a rendszeres konzultáció és együttműködés feltételeinek biztosítása
 • Az egészséges gyermekek és felnőttek szemléletének formálása, a sérültek sikeres integrációja érdekében

Mi is a komplex rehabilitáció?

A komplex rehabilitáció:

 • orvosi
 • gyógypedagógiai
 • szociális 

tevékenységek tervszerű, összehangolt, egyénre szabott rendszere, mely az egyén aktív részvételét feltételezi, és az életminőség javítását, a sérült személy társadalmi integrálódását tűzi ki célul.


A "Kérlek Segíts..." Alapítvány Közhasznú tevékenységei:

 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő tevékenységének támogatása
 • Terápiás szobák berendezésének bővítése, gyermekbaráttá tétele
 • Korszerű terápiás eszközök beszerzése
 • Speciális, terápiát kiegészítő programok, nyári táborok szervezése
 • A Gyermekrehabilitációs Osztályon dolgozó szakemberek képzésének, szakmai konferenciákon való részvételének támogatása
 • Szociális tevékenység
 • A rehabilitációs ellátásban részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk segítése
 • Játék, ruha, fejlesztő-, illetve segédeszköz adományok gyűjtése, átadása
 • A gyerekek szociális integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése, közösségi élmények nyújtása
 • Szabadidős, terápiát kiegészítő programok
 • Nyári táborok
 • Ünnepségek megrendezése
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • A rehabilitációs ellátásban részesülő gyerekek felkészítése az integrált oktatásban való részvételre 
 • Sérült gyermekek ép személyiségfejlődésének segítése
 • Szülők felkészítése a sérült gyermekek elfogadására, fejlesztésére, integrált nevelésére
 • Önsegítő klubok 
 • Csoportos foglalkozások


Egyéb tevékenységek:

 • Az Alapítvány céljaival egybeeső hazai és Nemzetközi pályázatokon való részvétel 
 • Szponzorok felkutatása


Tervezett programjaink

 • Szülői klubfoglalkozások: melyet a fogyatékkal élő fiatalok és szüleik segítésére, társas és szociális kapcsolataik kezelésére hoztunk létre. A foglalkozások tájékoztató és mentálhigiénés jellegűek, ahol a terapeuták felvilágosítják a szülőket a betegségek, sérülések következtében kialakult fejlődés és működésbeli zavarok tüneteiről, rehabilitációs lehetőségeiről, a foglalkozások hatékonyságáról. A szakemberek segítséget nyújtatnak a szülőknek gyermekük fejlesztésében, a velük átélt kudarcok feldolgozásában, problémáik megbeszélésében és megoldásában
 • A foglalkozások egyben önsegítő jellegűek, ahol a szülők felvehetik egymással a kapcsolatot
 • Gyógyúszás foglalkozások finanszírozása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára: ez kiscsoportos HRG (hydrorehabilitációs gimnasztika) foglalkozás, mely preventív, habilitációs, rehabilitációs szemléletű. Kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességire, normalizálja a hiányzó képességeket, valamint növeli a felfogóképességet. Alkalmas a beszédfejlődés beindítására, figyelemzavar, viselkedési problémák kezelésére
 • Gyermeknap megrendezése
 • Nyári táboroztatás
 • Mikulás és Karácsonyi Ünnepség megrendezése


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórházban működő Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő feladata:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy területén élő, 18 éven aluli gyermekek orvosi rehabilitálása, akik sérülésük, vagy betegségük következtében valamely fontos emberi funkciójuk (mozgás, beszéd, szocializáció) fejlődésében akadályozottak.

A komplex rehabilitációs tevékenységünkkel célunk az, hogy a fogyatékosság kialakulását a fejlődés lehető legkorábbi szakaszában megállítsuk, illetve időben tanítsuk meg a gyerekeket a számukra legjobb korrekciós technikákra. Fontos, hogy ezek a legtermészetesebb módon épüljenek be a mindennapi tevékenységükbe, a környezetükkel harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani és fenntartani károsodásuk ellenére.

A Gyermekrehabilitáció vezérelvei:

 • Egyénre szabott, komplex ellátás
 • Team munka, amelynek a szülők, illetve a családtagok is részesei
 • Együttműködés más intézményekkel és szervezetekkel
 • Törekvés a rehabilitáció eszközeivel, a legkevésbé korlátozó környezetbe történő integrációra, a lehető legteljesebb önállóságra és a normális életvitelt leginkább közelítő körülmények elérésére
 • Törekvés arra, hogy a gyermekeknek a családtól ne kelljen elszakadnia


Ellátások és szolgáltatások:

 • Kórházi fekvőbeteg ellátás azoknak a gyermekeknek, akik a szükséges, orvosi rehabilitációt járóbetegként nem tudják igénybe venni
 • Gyermekrehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés naponta
 • Gyógyászati segédeszközök rendelése
 • Fiziotherápiák: klasszikus technikákkal egyéni és csoportos gyógytorna, gyógymasszázs, hydrotherápia, gyógyúszás
 • Speciális komplex terápiák: Pető konduktív pedagógiai foglalkozás, neurohabilitációs tréning, hydrorehabilitációs gimnasztika, logopédiai ellátás, pszichológiai ellátás, bazális stimuláció, szenzomotoros integrációs terápia, zeneterápia