2011-es nyertes pályázatok:

  • Alapítványunk működtetésének támogatása céljából pozitív elbírálásra került az NCA Észak-alföldi Kollégiuma által kiírt „Civil Szervezetek működésének támogatása” című pályázatunk.

Gyógyúszás és HRG foglalkozás, valamint úszásoktatás támogatása céljából támogatásban részesültünk a Tiszta Formák Alapítvány részéről. 


 

2011-ben beadott pályázatok
 

  • Szülői klubfoglalkozások megtartására pályázatot adtunk be az FSZK-hoz

  • Művészetterápiás foglalkozások megtartására és Úszás-, gyógyúszás-, HRG foglalkozások támogatásához pályázatot adtunk be az FSZK-hoz

  • Művészetterápiával a mozgásszervi rendellenességgel élő ép és mentálisan sérült gyermekekért címmel pályázatot adtunk be a MOL Új Európa Alapítványa Gyermekgyógyító Program 2011. című kiírására

- A Gyermekrehabilitációs Osztályon és a Szakrendeléseken gyógykezelt hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének segítése céljából pályáztunk a KORZÓ Gyermeknapi Pályázata keretében gyűjtött adományokra 
- Alapítványunk működtetésének támogatása céljából pályázatot adtunk be az NCA Észak-alföldi Kollégiuma által kiírt 'Civil Szervezetek működésének támogatása' című pályázatra. 
- Gyógyúszás és HRG foglalkozás, valamint úszásoktatás támogatására pályáztunk a Tiszta Formák Alapítvány: Tömeg- és gyereksport, mozgáskultúra támogatása című kiírás keretében. 
- A Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő felszereltségének és eszköz igényének támogatása céljából pályázatot adtunk be a 'Victoria a gyermekekért' Egészségvédelmi Alapítvány által kiírt 'a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás című kiírására. 

Pályázati kiírás Gyermekeknek: (LEZÁRVA!)

A 'Kérlek, Segíts' Alapítvány Rajzpályázatot hirdet Örömök és bánatok az életemben címmel
Feladat: rajzold le azt a pillanatot, eseményt vagy azokat a dolgokat, embereket amik/akik örömet és bánatot okoztak/okoznak neked.
Rajz (rajzlap) mérete: A/4
A lap hátuljára ne felejtsétek felírni a neveteket!
Kik pályázhatnak: a Gyermekrehabilitációs Osztályon bent fekvő és a Szakrendeléseken részt vevő gyermekek
Leadási határidő: december 3. (péntek)
Kinek lehet leadni: a téged kezelő szakembernek vagy az alapítvány munkatársának
Eredményhirdetés: a Karácsonyi Ünnepség (december 11. szombat) végén kerül kihirdetésre
Nyeremény: a legszebb rajzok alkotói ajándékcsomagban részesülnek 

 


2010-es nyertes pályázataink

  • Alapítványunk működtetésének támogatása: az NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma által kiírt 'Civil Szervezetek működésének támogatása' című kiírás keretében pozitív elbírálásra került pályázatunk. 

 

  • Izomerősítő torna sajátos nevelési igényű gyermekek szülei részére: Sajátos nevelési igényű ás egészséges gyermekek szüleinek szervezünk jelenleg izomerősítő tornákat a Gyermekrehabilitációs Osztályon dolgozó szakemberek irányításával. Pályázatunk az FSZK által kiírt 'Szülősegítő programok támogatása' című kiírás keretében nyert. 

 

2010-ben beadott pályázatok


Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány 'Könyvtámasz 2010': Kis könyvtárunk bővítéséhez pályáztunk könyvadományra. Szeretnénk a Gyermekrehabilitációs Osztályon ápolt, illetve kezelés alatt álló és a Szakrendeléseken részt vevő gyermekek számára egy változatos, kikapcsolódást, ismeretterjesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő elfoglaltságot nyújtani szépirodalmi, szórakoztató irodalmi, ismeretterjesztő könyvekkel.

CIB Alapítvány által kiírt 'Tenni tudunk' pályázat: egy komplex program sosorat megvalósítását tervezzük, melynek célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fogyatékkal élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélyegyenlőségének, integrációjának segítése. Programsorozatunkban helyet kapnak a fejlesztést, ismeretnyújtást, kikapcsolódást, kapcsolatépítést előtérbe helyező programok és kulturális rendezvények is. A Gyermekrehabilitációs ellátás fejlődése érdekében támogatjuk a Jósa András Oktatókórházban működő Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő szakembereinek továbbképzését. E mellett hangsúlyt fektetünk a fejlődésükben akadályozott gyermekek időben kiszűrésére, a habilitáció jelentőségére . E témában a Szakrendeléseken dolgozó terapeuták segítségével, konferenciák megrendezésével.

Gyógyúszás foglalkozások támogatásának folytatására pályáztunk az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország az EMFESZ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében működő közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára meghirdetett kiírás keretében. 
Szülői klubfoglalkozásaink folytatására, a Gyermekrehabilitációs Osztály és Szakrendelő támogatására, Mikulás és Karácsonyi Ünnepségünk megrendezésére, és honlapunk fejlesztésére pályáztunk az Európai pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány által kiírt 'Vissza nem térítendő támogatás rendezvényekre, működési költségre és webes megjelenésre nonprofit szervezetek számára című kiírás keretében. 


A lovasterápiás foglalkozások folytatása céljából pályázatot adtunk be a MOL Gyermekgyógyító program keretében. 
Sajátos nevelési igényű ás egészséges gyermekek szüleinek tervezett szabadidős jellegű programok megrendezésére pályáztunk az FSZK által kiírt 'Szülősegítő programok támogatása' című kiírásra. 
Alapítványunk működtetésének támogatása céljából pályázatot adtunk be az NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma által kiírt 'Civil Szervezetek működésének támogatása' című pályázatra. 
Civil szervezetünk audiovizuális kiadvány formájában történő bemutatkozása céljából pályáztunk az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által kihirdetett 'A civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatására' című pályázatra. 
Széles körű információ áramlás és az alapítvány munkájának segítése érdekében pályázatot adtunk be Az Informatika Mindenkié Alapítvány által kihirdetett "Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre" című kiírásra, melynek keretében a honlapunk fenntartására és egy színes lézeres multifunkcionális gép vásárlására kértünk anyagi támogatást. 

2009-es nyertes pályázataink

Szülői klubfoglalkozások: Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett "Az egészségügyi tevékenységet végző, a betegek rehabilitációját elősegítő szervezetek támogatására". A szülői klubot a fogyatékkal élő fiatalok és szüleik segítésére, társas és szociális kapcsolataik kezelésére hoztunk létre. A foglalkozások tájékoztató és mentálhigiénés jellegűek, ahol a terapeuták felvilágosítják a szülőket a betegségek tüneteiről, rehabilitációs lehetőségeiről, a foglalkozások hatékonyságáról. A szakemberek segítséget nyújtanak a szülőknek gyermekük fejlesztésében, a velük átélt kudarcok feldolgozásában, problémáik megbeszélésében és megoldásában. 

Gyógyúszás foglalkozások finanszírozása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára: a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány hirdette meg '"Gyógyúszás foglalkozások támogatása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára" címmel. Ez kiscsoportos HRG foglalkozás, mely preventív, habilitációs, rehabilitációs szemléletű. Kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire, normalizálja a hiányzó képességeket, valamint növeli a felfogóképességet. Alkalmas a beszédfejlődés beindítására, figyelemzavar, viselkedési problémák kezelésére. A foglalkozások színhelyéül a sóstói Fürdőház szolgált. 
Karácsonyi Ünnepség: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottsága által meghirdetett "A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítése" című pályázat segítségével Karácsonyi Ünnepséget tudtunk megrendezni. 

Az alapítvány marketing, kommunikációs és PR tevékenységének támogatása: az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által meghirdetett pályázat a civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységének támogatására, melynek keretében alapítványunk a Nyíregyházi Napló hasábjain, a Kölcsey Televízióban valamint szórólapokon hirdeti tevékenységét és fejleszti honlapját. 
Használt számítógép igénylése: Pályázatot adtunk be a HAT Alapítvány által meghirdetett számítógép igénylő pályázatra, mely során 2 db számítógépet nyertünk továbbadományozás céljából. 
Hátrányos helyzetben lévő gyermek támogatása: Pozitív elbírálásra került szintén a HAT Alapítvány részére beadott, Gyermekink 1. pályázatunk, melyben egy szociálisan rászoruló gyermek részére kaptunk pénzbeli támogatást, melyből iskolai előmenetelét támogattuk, könyvek megvásárlásával.