Tevékenységeink

Tervezett programjaink

 

 • Izomerősítő órák megrendezése: a Gyermekrehabilitációs Osztályt és Szakrendelőt látogató sajátos nevelési igényű, egyéb betegségben és gerincferdülésben szenvedő gyermekek szülei részére. A torna a megbomlott izomegyensúly helyreállítását, a legyengült izmok erősítését, a fájdalmas izületek átmozgatását, gerincpanaszok, izületi kopásokból adódó mozgásszervi elváltozások enyhítését segíti
 • Lovasterápiás foglalkozások finanszírozása: ezzel a fajta élményterápiával szeretnénk fejleszteni a gyermekek neuromotoros képességeit, testtudatukat, kognitív funkcióit, kommunikációs készségeit, azaz összességében a személyiséget. Mindezen belül, nagy hangsúlyt fektetnénk a terápia során a testtudat kialakítására, koordinációjavításra, az egyensúlyfejlesztésre, a törzs- és fejkontrollra, a mozgáspálya növelésére. Nagyon fontos mindemellett az önállóságra való késztetés, a fegyelem-, kitartás-, céltudatosság-, ügyesség forszírozása, illetve az önismeret kialakítására
 • Szülői klubfoglalkozások: melyet a fogyatékkal élő fiatalok és szüleik segítésére, társas és szociális kapcsolataik kezelésére hoztunk létre. A foglalkozások tájékoztató és mentálhigiénés jellegűek, ahol a terapeuták felvilágosítják a szülőket a betegségek, sérülések következtében kialakult fejlődés és működésbeli zavarok tüneteiről, rehabilitációs lehetőségeiről, a foglalkozások hatékonyságáról. A szakemberek segítséget nyújtatnak a szülőknek gyermekük fejlesztésében, a velük átélt kudarcok feldolgozásában, problémáik megbeszélésében és megoldásában


A foglalkozások egyben önsegítő jellegűek, ahol a szülők felvehetik egymással a kapcsolatot!

 • Gyógyúszás foglalkozások finanszírozása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára: ez kiscsoportos HRG (hydrorehabilitációs gimnasztika) foglalkozás, mely preventív, habilitációs, rehabilitációs szemléletű. Kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességire, normalizálja a hiányzó képességeket, valamint növeli a felfogóképességet. Alkalmas a beszédfejlődés beindítására, figyelemzavar, viselkedési problémák kezelésére
 • Gyermeknap megrendezése
 • Nyári táboroztatás
 • Mikulás és Karácsonyi Ünnepség megrendezése
   

A szervezet múltbeli tevékenységeiből

 

 • A Nyíregyházi Regionális Munkaerőképző és Fejlesztő Központtal együttműködve munkanélküli érettségizett nők számára és a Csecsemőotthonban szakképesítés nélkül dolgozó gondozónők számára egy éves képzés keretében Csecsemő- és Gyermekgondozónői képzést bonyolítottunk le, melyen 12 munkanélküli és 9 csecsemőotthoni gondozónő eredményes vizsgát tett
 • Szponzori és pályázati pénzek felhasználásával folyamatosan támogattuk a Speciális Csoportos Gyermekotthont
 • Egy a csecsemőotthonban nevelkedő, nevelőszülőkkel élő kisfiú számára Waldorf iskolai képzést és nevelőszülői támogatást biztosítunk folyamatosan 1997 óta a Soroptimist Nemzetközi Női Klub Svájci Uniójának ösztöndíjából
 • Alapítványunk adományokat osztott szét és fogadott a Gyermekotthonban gondozott és onnan távozott gyermekek és kismamák, valamint rászorulók részére
 • A Gyermek-rehabilitációs Osztály szolgáltatásainak bővítéseként berendeztünk egy Pető konduktív tornatermet, egy korai fejlesztő gyógypedagógiai foglalkoztatót és egy hydrotherápiás káddal felszerelt fizioterápiás helységet
 • 2000, 2001 és 2002 nyarán mozgásterápiás tábort szerveztünk, amelynek fő célja volt, hogy a gyerekek szüleikkel és egészséges társaikkal közösen ismerhessék meg azokat a mozgáslehetőségeket, amelyek a gyermekek életének részévé kell, hogy váljanak
 • Támogattuk a Nyíregyházi Főiskola Lovascentrumában szervezett gyógylovagoltatás beindítását és jelenleg is hozzájárulunk működtetéséhez.